Κοινοποίηση αποτελεσμάτων κατακύρωσης διαδικασίας σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 14874-05/06/2019 ανακοίνωσης για την προμήθεια υλικών πληροφορικής.

Δείτε τα  αποτελέσματα  εδώ