2η Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπικό σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε ‘‘πράσινα’’ επαγγέλματα»

Η « Α.Σ. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ », στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε «πράσινα» επαγγέλματα», η οποία εντάσσεται στην δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού […]