Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007 -2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 09.10.15

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα πλαίσια της Δράσης: 321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) της 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007-2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα: ( κατεβάστε έντυπο )

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007-2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 (Προσέγγιση LEADER) Νέα καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 25 Μαϊου 2015

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 25 Μαϊου 2015 H Αναπτυξιακή Καβάλας – Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί την 3η Προκήρυξη για την δυνατότητα υλοποίησης Ιδιωτικών και Δημοσίων επενδύσεων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Νομό Καβάλας Προσέγγιση LEADER του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Φ.Υ 123α Φ.Υ 123α Part1.doc Φ.Υ 123α Part2.xls Φ.Υ 311-312-313 Φ.Υ 311_312_313 Part1.doc Φ.Υ […]

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 2ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007-2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER ΠΑΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )  

Απόφαση ένταξης έργων της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. στο Πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007–2013” (ΠΑΑ), Μέτρο 41: 1)Υπομέτρο L123, 2)Υπομέτρο L311, 3)Υπομέτρο L312 4)Υπομέτρο L313, 5)Υπομέτρο L321, 6)Υπομέτρο L322 & 7)Υπομέτρο L323

Απόφαση ένταξης έργων της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Α.Ε ΟΤΑ στο Πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007–2013” (ΠΑΑ) Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 2ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007 -2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ.

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, σε συνέχεια της Συνεδρίασης της Ε.Δ.Π. LEADER ΠΑΑ υπ’ Αριθ.:19/09.10.2013 με θέμα: “Εκδίκαση ενστάσεων και Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων των φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007-2013” η οποία έλαβε υπόψη: το υπ’ αριθ.: 1/08.10.2013 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων της 2ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007 – 2013 Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 2ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007 -2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, σε συνέχεια της Συνεδρίασης της Ε.Δ.Π. LEADER ΠΑΑ υπ’ Αριθ.:19/09.10.2013 με θέμα: “Εκδίκαση ενστάσεων και Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων των φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007-2013” η οποία έλαβε υπόψη: το υπ’ αριθ.: 1/08.10.2013 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων της 2ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007 – 2013 Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)

2η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 (προσέγγιση LEADER)

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 15 Απριλίου 2013 H Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΕ ΟΤΑ ξεκινά την δημοσιοποίηση για την δυνατότητα υλοποίησης Ιδιωτικών και Δημόσιων επενδύσεων στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος για το Νομό Καβάλας LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Φ.Υ 123α Φ.Υ 123α Part1.doc Φ.Υ 123α Part2.xls Φ.Υ 311-312-313 Φ.Υ 311_312_313 Part1.doc Φ.Υ 311_312_313 Part2.xls Φ.Υ. L312-5 Φ.Υ. L312-5 […]