Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Η ανάρτηση των παρακάτω πληροφοριών έγινε: 02/12/2011

Διοικητικό συμβούλιο και Διαχειριστικές επιτροπές

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  1. Φίλιππος Αναστασιάδης του Αντωνίου Δήμαρχος Δήμου Παγγαίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  2. Δήμητρα Τσανάκα του Πασχάλη Δήμαρχος Δήμου Καβάλας, Αντιπρόεδρος Α΄
  3. Kλέαρχος Σαραντίδης του Παναγιώτη, κάτοικος Καβάλας, Διευθυντής ΕΑΣ Καβάλας , Αντιπρόεδρος Β΄
  4. Ευάγγελος Τσομπανόπουλος του Ευαγγέλου, Δήμαρχος Δήμου Νέστου, Μέλος
  5. Κωνσταντίνος Χατζηεμμανουήλ του Χαραλάμπου, Δήμαρχος Δήμου Θάσου, Μέλος
  6. Σάββας Μιχαηλίδης του Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Νέστου, Μέλος
  7. Αποστολία Δημητρακούδη του Χριστοδούλου Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου, Μέλος
  8. Σωτήρης Μαλλιαρός του Ιωάννη, κάτοικος Δήμου Καβάλας, Μέλος
  9. Νικόλαος Καραμπέρης του Παύλου Σύμβουλος ΕΑΣ Παγγαίου, μέλος
Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», έχει ως εξής:
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΟΥ
 1.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (τακτικός)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ(αναπληρωματικός)
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ  365/2014
 2.  ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικός)
ΧΑΤΖΗΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(αναπληρωματικός)
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ  14/26.11.2014
 3.  ΔΡΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(τακτικός)
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
(αναπληρωματικός)
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ  496/2014
 4.  ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
(τακτικός)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
(αναπληρωματικός)
 ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
 5.  ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(τακτικός)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
(αναπληρωματικός)
 ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
 6.  ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(τακτικός)
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
(αναπληρωματικός)
 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ   ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ 27/12.01.2015
 7.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(τακτικός)
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(αναπληρωματικός)
 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

 

Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (ΕΔTΠ) ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», έχει ως εξής:
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΟΥ
1.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(τακτικός)
ΧΑΤΖΗΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(αναπληρωματικός)
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ  14/26.11.2014
2.  ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(τακτικός)
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(αναπληρωματικός)
 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ 21/2015
3.  ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
(τακτικός)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
(αναπληρωματικός)
 ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
4.  ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
(τακτικός)
ΚΑΒΑΝΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(αναπληρωματικός)
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΘΑΣΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
5.  ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(τακτικός)
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
(αναπληρωματικός)
 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ  Αποφ 27/12.01.2015
© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker