Ενημερωτική Εκδήλωση στον Δ. Νέστου με θέμα: Σχεδιασμός προγράμματος 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ A.E. OTA) σε συνεργασία με τον Δ. Νέστου διοργανώνει την Πέμπτη, 30 – 06 – 2016 και ώρα 19 : 30 ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στον χώρο του ΚΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΚΕΓΕ) δίπλα στο δημαρχείο του Δήμου Νέστου, με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου» Στελέχη της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ θα παρουσιάσουν: 1. […]

Ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στο Καλογερικό στο Λιμένα Θάσου του Δήμου Θάσου με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου»

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ A.E. OTA) σε συνεργασία με τον Δ. Θάσου διοργανώνει την Τρίτη 21 – 06 – 2016 και ώρα 19 : 30 ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στο Καλογερικό Λιμένα του Δ. Θάσου, με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου» Στελέχη της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ θα παρουσιάσουν: 1. Το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του Προγράμματος […]

Ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στο αμφιθέατρο Φρίξου Παπαχρηστίδη του Δήμου Παγγαίου με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου»

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ A.E. OTA) σε συνεργασία με τον Δήμο Παγγαίου διοργανώνει την ημέρα Πέμπτη, 16-06 – 2016 και ώρα 19 : 30 ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στο αμφιθέατρο Φρίξου Παπαχρηστίδη του Δήμου Παγγαίου (οδός Φρίξου Παπαχρηστίδη – 137α) στην Ελευθερούπολη, με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου» Στελέχη της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ θα παρουσιάσουν: 1. […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.Ο.Τ.Α.), ανακοινώνει ότι προβαίνει στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών με λογιστικό γραφείο για το ακόλουθο αντικείμενο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 2/2016 πρόσκληση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.: Λογιστική παρακολούθηση και ταμειακή λειτουργία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.anakavala.gr της ΑΝ.ΚΑ […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ (ΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Παροχής Υπηρεσιών με Σύμβουλο για το σχεδιασμό πρότασης στον επενδυτικό άξονα 6c του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Παροχής Υπηρεσιών με Σύμβουλο για το για το σχεδιασμό πρότασης στον επενδυτικό άξονα 6d του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Παροχής Υπηρεσιών με Σύμβουλο για το σχεδιασμό πρότασης στον επενδυτικό άξονα 9c του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε. – (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΟΤΑ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με σχέση σύμβασης μίσθωσης έργου με: Ένα (1) άτομο Οικονομολόγο (ΠΕ) για τις ανάγκες ολοκλήρωσης του (ΠΑΑ) 2007 – 2013 (Άξονας 3) σε συνέχεια της απόφασης 6153/30.12.2015 του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης για την παράταση ισχύος των Συμβάσεων των Υποστηρικτικών Μηχανισμών για την υλοποίηση των καθεστώτων Ενίσχυσης ( Ιδιωτικές επενδύσεις). Αιτήσεις θα […]

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδος διανομών στην Θάσο Θάσου» της εταιρείας ΜΕΝΤΖΑΣ Ε.Π.Ε.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )