Ενημερωτική Εκδήλωση στις Κρηνίδες με θέμα: Σχεδιασμός προγράμματος 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ A.E. OTA) διοργανώνει την Τρίτη, 12 – 07 – 2016 και ώρα 19 : 30 ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στο δημοτικό κατάστημα Κρηνίδων (πρώην δημαρχείο), με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου» Στελέχη της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ θα παρουσιάσουν: 1. Το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως έχει διαμορφωθεί […]

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Επιμελητήριο με θέμα: Σχεδιασμός προγράμματος 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ A.E. OTA) διοργανώνει την Παρασκευή, 08 – 07 – 2016 και ώρα 19 : 30 ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας, με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου» Στελέχη της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ θα παρουσιάσουν: 1. Το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως έχει διαμορφωθεί έως […]

Ενημερωτική Εκδήλωση στην Κεραμωτή με θέμα: Σχεδιασμός προγράμματος 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ A.E. OTA) σε συνεργασία με τον Δ. Νέστου διοργανώνει την Πέμπτη, 07 – 07 – 2016 και ώρα 20 : 30 ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στην Κεραμωτή, στο Δημοτικό Κατάστημα Κεραμωτής(πρώην δημαρχείο), με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου» Στελέχη της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ θα παρουσιάσουν: 1. Το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του […]

Ημερίδα Επιμόρφωσης στο Επιμελητήριο Καβάλας με θέμα «Κοινοτικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Δημοσίων Φορέων – Διαχειριστική Επάρκεια Υλοποίησης Έργων» στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020

Με την παρούσα καλείσθε σε Ημερίδα Επιμόρφωσης με θέμα «Κοινοτικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Δημοσίων Φορέων – Διαχειριστική Επάρκεια Υλοποίησης Έργων», η οποία θα πραγματοποιηθεί Στο Αμφιθέατρο Επιμελητηρίου Καβάλας (Αίθουσα Επιμελητηρίου, 2ος όροφος) την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016, και ώρα 10:00. Η Ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια της προετοιμασίας και υποβολής της πρότασης της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε. για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ […]

Ενημερωτική Εκδήλωση στον Δ. Νέστου με θέμα: Σχεδιασμός προγράμματος 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ A.E. OTA) σε συνεργασία με τον Δ. Νέστου διοργανώνει την Πέμπτη, 30 – 06 – 2016 και ώρα 19 : 30 ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στον χώρο του ΚΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΚΕΓΕ) δίπλα στο δημαρχείο του Δήμου Νέστου, με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου» Στελέχη της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ θα παρουσιάσουν: 1. […]

Ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στο Καλογερικό στο Λιμένα Θάσου του Δήμου Θάσου με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου»

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ A.E. OTA) σε συνεργασία με τον Δ. Θάσου διοργανώνει την Τρίτη 21 – 06 – 2016 και ώρα 19 : 30 ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στο Καλογερικό Λιμένα του Δ. Θάσου, με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου» Στελέχη της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ θα παρουσιάσουν: 1. Το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του Προγράμματος […]

Ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στο αμφιθέατρο Φρίξου Παπαχρηστίδη του Δήμου Παγγαίου με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου»

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ A.E. OTA) σε συνεργασία με τον Δήμο Παγγαίου διοργανώνει την ημέρα Πέμπτη, 16-06 – 2016 και ώρα 19 : 30 ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στο αμφιθέατρο Φρίξου Παπαχρηστίδη του Δήμου Παγγαίου (οδός Φρίξου Παπαχρηστίδη – 137α) στην Ελευθερούπολη, με θέμα: «Σχεδιασμός Προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου» Στελέχη της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ θα παρουσιάσουν: 1. […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.Ο.Τ.Α.), ανακοινώνει ότι προβαίνει στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών με λογιστικό γραφείο για το ακόλουθο αντικείμενο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 2/2016 πρόσκληση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.: Λογιστική παρακολούθηση και ταμειακή λειτουργία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.anakavala.gr της ΑΝ.ΚΑ […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ (ΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Παροχής Υπηρεσιών με Σύμβουλο για το σχεδιασμό πρότασης στον επενδυτικό άξονα 6c του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )