Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), ανακοινώνει ότι προβαίνει στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών με λογιστικό γραφείο για το ακόλουθο αντικείμενο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 3/2014 πρόσκληση της ΑΝΚΑ: Λογιστική παρακολούθηση και ταμειακή λειτουργία της ΑΝΚΑ. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΑ. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι μονοετής. […]

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός Κοµµωτηρίου από την Κόγιογλου Φωτεινή στην Κεραµωτή» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός Κοµµωτηρίου από την Κόγιογλου Φωτεινή στην Κεραµωτή» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)

3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Αµµόγλωσσας Κεραµωτής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Αµµόγλωσσας Κεραµωτής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)

1η Τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων ∆ήµου Κεραµωτής – Νέου Καλλικρατικού ∆ήµου Νέστου» & Κωδικό ΟΠΣΑΑ 180161 του Δικαιούχου Δ. ΝΕΣΤΟΥ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων ∆ήµου Κεραµωτής – Νέου Καλλικρατικού ∆ήµου Νέστου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)

Ορθή επανάληψη Αποφάσεων Ένταξης των Ενταγμένων Έργων της «Ανοιχτής Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.3)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα: Κατεβάστε έντυπο: EΛΛΗΝΑ Κατεβάστε έντυπο: OΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ Κατεβάστε έντυπο: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Κατεβάστε έντυπο: ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΜΑ Κατεβάστε έντυπο: ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ Κατεβάστε έντυπο: ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κατεβάστε έντυπο: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Κατεβάστε έντυπο: ΚΟΓΙΟΓΛΟΥ Κατεβάστε έντυπο: ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Κατεβάστε έντυπο: ΡΑΦΑΗΛ Κατεβάστε έντυπο: ΣΚΟΥΡΟΓΛΟΥ

1η Τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης : ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΣΟ & Κωδικό ΟΠΣΑΑ 180221 του Δικαιούχου ΚΟΥΒΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΣΟ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)

2η Τροποποίηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

2η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Αμμόγλωσσας Κεραμωτής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων έως 31/01/2013

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «»ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»» στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων έως 31/01/2013 Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)

Απόφαση ένταξης έργων της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007–2013″ (ΠΑΑ), Μέτρο 41: 1)Υπομέτρο L123, 2)Υπομέτρο L311, 3)Υπομέτρο L312 4)Υπομέτρο L313, 5)Υπομέτρο L321, 6)Υπομέτρο L322 & 7)Υπομέτρο L323

Απόφαση ένταξης έργων της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Α.Ε ΟΤΑ στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007–2013″ (ΠΑΑ) Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)

Απόφαση ένταξης της Πράξης : ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 180225 του Δικαιούχου ΓΡΙΤΖΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχείρησης ενοικίασης τουριστικών σκάφων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας 2007-2013″ Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)