2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς»Θάσου» στο Μέτρο 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013.

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Κατ. Πρ. 4.1.1.2 (4ου Κύκλου) Αξιολόγησης της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.6)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Κατ. Πράξης 4.1.1.2 (3ου Κύκλου) Αξιολόγησης της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.6)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Εκδηλώσεις Δημοσιοποίησης 3ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr URL: http://www.ankavala.gr   Ημ/νία: 17/04/2015 Αρ. Πρωτ.:  10906 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)   Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.Ο.Τ.Α.), ανακοινώνει ότι προβαίνει στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής […]

Ένταξη της Πράξης «Εκσυγχρονισμός καταστήματος λιανικού εμπορίου ειδών υγιεινής διατροφής στον Ποτό Θάσου από τον κ. Μαλλιαρό Μάριο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Ένταξη της Πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης καφετέριας στην παραλιακή ζώνη Κεραµωτής από τον κ. Χατζηγερακούδη Ιωάννη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Ένταξη της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Καφετέριας / Πιτσαρίας στην Κεραµωτή από τον κ. Συνανίδη Αναστάσιο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Ένταξη της Πράξης «RT YACHTING-Τουριστική / Υπηρεσίες Θαλασσίων Περιηγήσεων και Διαδρομών στην Κεραµωτή» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Βοηθητικό Υλικό 3ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 (Προσέγγιση LEADER)

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)