ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.Ο.Τ.Α.), ανακοινώνει ότι προβαίνει στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών με λογιστικό γραφείο για το ακόλουθο αντικείμενο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 2/2016 πρόσκληση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.: Λογιστική παρακολούθηση και ταμειακή λειτουργία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.anakavala.gr της ΑΝ.ΚΑ […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ (ΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Παροχής Υπηρεσιών με Σύμβουλο για το σχεδιασμό πρότασης στον επενδυτικό άξονα 6c του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Παροχής Υπηρεσιών με Σύμβουλο για το για το σχεδιασμό πρότασης στον επενδυτικό άξονα 6d του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Παροχής Υπηρεσιών με Σύμβουλο για το σχεδιασμό πρότασης στον επενδυτικό άξονα 9c του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε. – (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΟΤΑ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με σχέση σύμβασης μίσθωσης έργου με: Ένα (1) άτομο Οικονομολόγο (ΠΕ) για τις ανάγκες ολοκλήρωσης του (ΠΑΑ) 2007 – 2013 (Άξονας 3) σε συνέχεια της απόφασης 6153/30.12.2015 του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης για την παράταση ισχύος των Συμβάσεων των Υποστηρικτικών Μηχανισμών για την υλοποίηση των καθεστώτων Ενίσχυσης ( Ιδιωτικές επενδύσεις). Αιτήσεις θα […]

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδος διανομών στην Θάσο Θάσου» της εταιρείας ΜΕΝΤΖΑΣ Ε.Π.Ε.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΔΟΓΕΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )