ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» Αρ. ΜΑΕ  26632/53/Β/92/005 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.06.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ύδρας αρ. 10 (στον 4ο όροφο) στον δήμο Καβάλας, για […]

Νέα Πρόσκληση 4.1.1_4.7 (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Ε.Π.Αλιείας 2007 – 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων : 28-07-2015 και ώρα 14:00μ.μ Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ), η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) για την υποβολή πράξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β), οι οποίες θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΕ ΟΤΑ και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.1.1_4.7 […]

Ισολογισμός 2014

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ίδρυση Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Διαφόρων Τουριστικών Προϊόντων και Λοιπών Παρόμοιων Ειδών Λαϊκής Τέχνης στη Θάσο Θάσου από τον Κάρολο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ίδρυση Μονάδος Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών στην Κεραμωτή από την κ. Κασσιανή Δημητριάδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ίδρυση Επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου Ειδών Παντοπωλείου Στον Θεολόγο Θάσου Από Την Παρασκευά Μαρία» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ημ/νία: 18/5/2015  Αρ. Πρωτ.: 411   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ 376945 O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθ.130/18-5-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος […]

«ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (2ος κύκλος)

Δείτε τα αποτελέσματα: (Κατεβάστε το έντυπο σε μορφή Excel) Δείτε τα αποτελέσματα: (Κατεβάστε το έντυπο σε μορφή PDF)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΘΑΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΡΑΦΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Το «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Ανάδρασης για την Απασχόληση» ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376946

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)