Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Slider

Νέα-Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

list-image21/04/2015 - 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς»Θάσου» στο Μέτρο 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013.

list-image21/04/2015 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Κατ. Πρ. 4.1.1.2 (4ου Κύκλου) Αξιολόγησης της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.6)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

list-image21/04/2015 - Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Κατ. Πράξης 4.1.1.2 (3ου Κύκλου) Αξιολόγησης της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.6)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

list-image17/04/2015 - Εκδηλώσεις Δημοσιοποίησης 3ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007-2013

list-image17/04/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

list-image09/04/2015 - Ένταξη της Πράξης «Εκσυγχρονισμός καταστήματος λιανικού εμπορίου ειδών υγιεινής διατροφής στον Ποτό Θάσου από τον κ. Μαλλιαρό Μάριο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image09/04/2015 - Ένταξη της Πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης καφετέριας στην παραλιακή ζώνη Κεραµωτής από τον κ. Χατζηγερακούδη Ιωάννη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image09/04/2015 - Ένταξη της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Καφετέριας / Πιτσαρίας στην Κεραµωτή από τον κ. Συνανίδη Αναστάσιο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image09/04/2015 - Ένταξη της Πράξης «RT YACHTING-Τουριστική / Υπηρεσίες Θαλασσίων Περιηγήσεων και Διαδρομών στην Κεραµωτή» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image03/04/2015 - Βοηθητικό Υλικό 3ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 (Προσέγγιση LEADER)

list-image30/03/2015 - ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 & Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α

list-image30/03/2015 - Η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πορεία Εργασιακής Επανένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) Ν.Καβάλας » ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 375465

list-image26/03/2015 - 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων ∆ήμου Κεραµωτής – Νέου Καλλικρατικού Δήμου Νέστου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image18/03/2015 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Κατ. Πράξης 4.1.1.2 (3ου Κύκλου) Αξιολόγησης της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.6)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

list-image18/03/2015 - 3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 (Προσέγγιση LEADER) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 18 Μαϊου 2015

Περισσότερα
european-programs-logos
© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker