Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Slider

Νέα-Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

list-image29/07/2015 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

list-image27/07/2015 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΥποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας της Πρόσκλησης µε κωδ. 4.1.1_4.7 (Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1, 4.1.1.2 & 4.1.1.3) του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 ΕΩΣ ΤΗΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14.08.2015 και ώρα 14:00

list-image23/07/2015 - 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο ««Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδος Παραγωγής Αρτοσκευασμάτων στον Ποτό Θάσου από την Αφοί Γκούμα Ο.Ε» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

list-image22/07/2015 - Νέα Πρόσκληση 4.1.1_4.7 (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Ε.Π.Αλιείας 2007 – 2013 ΑΝΟΙΧΤΗ Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: Παρασκευή 14-08-2015 και ώρα 14:00μ.μ

list-image22/07/2015 - 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο ««Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδος Παραγωγής Αρτοσκευασμάτων στον Ποτό Θάσου από την Αφοί Γκούμα Ο.Ε» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image22/07/2015 - 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο ««Εκσυγχρονισμός Επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου Ειδών Λαϊκής Τέχνης στη Παναγία Θάσου από την Έλληνα Ελένη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image22/07/2015 - 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4* ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image22/07/2015 - 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΣΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΙΣ Α.Ε.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image15/07/2015 - Ενημερωτική εκδήλωση για την Πρόσκληση 4.1.1_4.7 (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013 (Αίθουσα του Καλογερικού στο Λιμένα Θάσου, Πέμπτη 16.07.2015, Ώρα : 11:00)

list-image14/07/2015 - 1ης Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. 4.1.1_4.7 του Τοπικού Προγράμματος Καβάλας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

list-image13/07/2015 - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

list-image10/07/2015 - 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΡΙΣ ΘΑΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image26/06/2015 - ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 & Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α

list-image23/06/2015 - 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ίδρυση Μονάδος Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών στην Κεραμωτή από την κ. Κασσιανή Δημητριάδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image23/06/2015 - Η «Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ ΟΤΑ» ως φορέας υλοποίησης της Δράσης 10. «Συμβουλευτική Υποστήριξη Καινοτόμων Μεθόδων παραγωγής» στην πράξη «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» με ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376945 ανακοινώνει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Περισσότερα
european-programs-logos
© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker