Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Slider

Νέα-Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

list-image26/06/2015 - Νέα Πρόσκληση 4.1.1_4.7 (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Ε.Π.Αλιείας 2007 – 2013 ΑΝΟΙΧΤΗ Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων : 28-07-2015 και ώρα 14:00μ.μ

list-image26/06/2015 - ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 & Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α

list-image23/06/2015 - 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ίδρυση Μονάδος Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών στην Κεραμωτή από την κ. Κασσιανή Δημητριάδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image23/06/2015 - Η «Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ ΟΤΑ» ως φορέας υλοποίησης της Δράσης 10. «Συμβουλευτική Υποστήριξη Καινοτόμων Μεθόδων παραγωγής» στην πράξη «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» με ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376945 ανακοινώνει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

list-image23/06/2015 - Η «Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ ΟΤΑ» ως φορέας υλοποίησης της Δράσης 13. «Συμβουλευτική Υποστήριξη Δημιουργίας Επιχειρήσεων E-Shop » στην πράξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376946 ανακοινώνει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

list-image18/06/2015 - Ανάκληση της µε αριθ. πρωτ. 10876/08-04-2015 Απόφασης Ένταξης της πράξης «RT YACHTING-Τουριστική / Υπηρεσίες Θαλασσίων Περιηγήσεων και Διαδρομών στην Κεραμωτή» µε κωδικό ΟΠΣΑΑ «949042» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image18/06/2015 - Η «ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Βιώσιμη Ανάπτυξη Απασχόλησης» ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ(ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376945

list-image16/06/2015 - Ενημερωτική εκδήλωση για την Πρόσκληση 4.1.1_4.7 (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013 (Αίθουσα Κοινοτικού Καταστήματος Κεραμωτής, Παρασκευή 19.06.2015, Ώρα : 19:00)

list-image05/06/2015 - 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image29/05/2015 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

list-image29/05/2015 - Ισολογισμός 2014

list-image28/05/2015 - 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ίδρυση Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Διαφόρων Τουριστικών Προϊόντων και Λοιπών Παρόμοιων Ειδών Λαϊκής Τέχνης στη Θάσο Θάσου από τον Κάρολο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image27/05/2015 - 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ίδρυση Μονάδος Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών στην Κεραμωτή από την κ. Κασσιανή Δημητριάδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image25/05/2015 - 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ίδρυση Επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου Ειδών Παντοπωλείου Στον Θεολόγο Θάσου Από Την Παρασκευά Μαρία» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image19/05/2015 - Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ»

Περισσότερα
european-programs-logos
© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker