Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Slider

Νέα-Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

list-image30/03/2015 - ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 & Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α

list-image30/03/2015 - Η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πορεία Εργασιακής Επανένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) Ν.Καβάλας » ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 375465

list-image26/03/2015 - 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων ∆ήμου Κεραµωτής – Νέου Καλλικρατικού Δήμου Νέστου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image18/03/2015 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Κατ. Πράξης 4.1.1.2 (3ου Κύκλου) Αξιολόγησης της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.6)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

list-image18/03/2015 - 3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 (Προσέγγιση LEADER) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 18 Μαϊου 2015

list-image17/03/2015 - Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΠΕΚΟ) Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ» ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΠ/ΕΚΟ)

list-image17/03/2015 - Η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Ανάδρασης για την Απασχόληση» ανακοινώνει τηνΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376946

list-image16/03/2015 - Η ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Βιώσιμη Ανάπτυξη Απασχόλησης» ανακοινώνει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 376945

list-image12/03/2015 - Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Ανάδρασης για την Απασχόληση» ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PORTAL ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

list-image12/03/2015 - Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Ανάδρασης για την Απασχόληση» ανακοινώνει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

list-image12/03/2015 - Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Βιώσιμη Ανάπτυξη Απασχόλησης» ανακοινώνει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

list-image06/03/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων έως 31/03/2015

list-image03/03/2015 - 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ίδρυση Επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου Ειδών Παντοπωλείου Στον Θεολόγο Θάσου Από Την Παρασκευά Μαρία» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image03/03/2015 - 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ίδρυση Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Διαφόρων Τουριστικών Προϊόντων και Λοιπών Παρόμοιων Ειδών Λαϊκής Τέχνης στη Θάσο Θάσου από τον Κάρολο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image25/02/2015 - Αποτελέσματα αξιολόγησης και επιλογής ωφελούμενων ΤΟΠ/ΕΚΟ της Α.Σ. Πορεία Εργασιακής Επανένταξης για ΕΚΟ Ν. Καβάλας 2ος Κύκλος

Περισσότερα
european-programs-logos
© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker