Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Slider

Νέα-Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

list-image01/09/2015 - 3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου» στο Μέτρο 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013.»

list-image25/08/2015 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376946

list-image25/08/2015 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

list-image11/08/2015 - «ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

list-image06/08/2015 - Η «ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Βιώσιμη Ανάπτυξη Απασχόλησης» ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ(ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376945

list-image29/07/2015 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

list-image27/07/2015 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΥποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας της Πρόσκλησης µε κωδ. 4.1.1_4.7 (Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1, 4.1.1.2 & 4.1.1.3) του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 ΕΩΣ ΤΗΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14.08.2015 και ώρα 14:00

list-image23/07/2015 - 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο ««Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδος Παραγωγής Αρτοσκευασμάτων στον Ποτό Θάσου από την Αφοί Γκούμα Ο.Ε» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

list-image22/07/2015 - Νέα Πρόσκληση 4.1.1_4.7 (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Ε.Π.Αλιείας 2007 – 2013 ΑΝΟΙΧΤΗ Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: Παρασκευή 14-08-2015 και ώρα 14:00μ.μ

list-image22/07/2015 - 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο ««Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδος Παραγωγής Αρτοσκευασμάτων στον Ποτό Θάσου από την Αφοί Γκούμα Ο.Ε» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image22/07/2015 - 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο ««Εκσυγχρονισμός Επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου Ειδών Λαϊκής Τέχνης στη Παναγία Θάσου από την Έλληνα Ελένη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image22/07/2015 - 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4* ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image22/07/2015 - 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΣΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΙΣ Α.Ε.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image15/07/2015 - Ενημερωτική εκδήλωση για την Πρόσκληση 4.1.1_4.7 (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013 (Αίθουσα του Καλογερικού στο Λιμένα Θάσου, Πέμπτη 16.07.2015, Ώρα : 11:00)

list-image14/07/2015 - 1ης Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. 4.1.1_4.7 του Τοπικού Προγράμματος Καβάλας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

Περισσότερα
european-programs-logos
© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker