Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Slider

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2007-2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΛ 2007-2013

Νέα-Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

list-image24/09/2014 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ : 1. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» και 2.«ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

list-image18/09/2014 - Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 1ου Κύκλου Αξιολόγησης της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.6)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

list-image15/09/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος «Τοπική Δράση για την Εργασιακή Επανένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΤΟΠ/ΕΚΟ) Ν. Καβάλας» 2ος Κύκλος

list-image27/08/2014 - Ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

list-image22/08/2014 - Ανακοίνωση: Παράταση Υποβολής Προτάσεων

list-image11/08/2014 - Δίκτυο ανάδρασης για την απασχόληση στο δευτερογενή τομέα Ν. Καβάλας

list-image01/08/2014 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη σύναψη μίσθωσης έργου στα πλαίσια του άξονα 3 του Π.Α.Α.

list-image17/07/2014 - Δίκτυο ανάδρασης για την απασχόληση στον τριτογενή τομέα Ν.Καβαλας

list-image17/07/2014 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 προς τον Δήμο Θάσου (Κωδ. 4.1.2_4.5)

list-image08/07/2014 - Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

list-image02/07/2014 - Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωση – Παράταση Πρόσκλησης 4.1.1._4.6 ΕΠΑΛ

list-image30/06/2014 - Ανακοίνωση – Παράταση Πρόσκλησης 4.1.1_4.6 ΕΠΑΛ

list-image04/06/2014 - Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Πρόσκλησης 4.1.1._4.6 (Θάσος 10.06.2014 Κεραμωτή 11.06.2014)

list-image08/05/2014 - Ισολογισμός 2013

list-image16/04/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

Περισσότερα
european-programs-logos
© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker