11η Ενημερωτική Εκδήλωση για Συμβούλους – Επιμελητήριο

11η Ενημερωτική Εκδήλωση για Συμβούλους – Επιμελητήριο

Σε ενημέρωση την Δευτέρα 20 Μαίου 2018 και ώρα 20:00 στην Αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας, καλεί η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ τους Συμβούλους Επιχειρήσεων και υποψήφιους δικαιούχους που θα καταθέσουν μόνοι τους αιτήσεις στήριξης στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας. Στην συνάντηση τα στελέχη της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ. θα παρουσιάσουν αναλυτικά τους στόχους και το περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος και […]

10η Ενημερωτική Εκδήλωση Leader – 15 Μαΐου – Γαληψός Καβάλας

10η Ενημερωτική Εκδήλωση Leader – 15 Μαΐου – Γαληψός Καβάλας

Σε ενημέρωση την Τετάρτη 15 Μαίου 2018 και ώρα 20:00 στην Αίθουσα του δημοτικού καταστήματος Γαληψός, καλεί η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ τους υποψήφιους δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας. Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Καβάλας δίνει τη δυνατότητα για ενισχύσεις στους κάτωθι τομείς: • Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών […]

9η Ενημερωτική Εκδήλωση Leader – 15 Μαΐου – Νέα Πέραμος, Καβάλα

9η Ενημερωτική Εκδήλωση Leader – 15 Μαΐου – Νέα Πέραμος, Καβάλα

Σε ενημέρωση την Τετάρτη 15 Μαίου 2018 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του δημοτικού καταστήματος Ν. Περάμου , καλεί η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ τους υποψήφιους δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας. Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Καβάλας δίνει τη δυνατότητα για ενισχύσεις στους κάτωθι τομείς: • Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε […]

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PDF του προγράμματος ιδιωτικών επενδύσεων

Μετά από πολλαπλό ενδιαφέρον για την παρουσίαση που προβάλλεται και επεξηγείται κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών εκδηλώσεων, την αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας για την δική σας χρήση και διευκόλυνση. Δείτε την Παρουσίαση εδώ.

8η Ενημερωτική Εκδήλωση Leader – 13 Μαΐου – Λιμενάρια Θάσου

8η Ενημερωτική Εκδήλωση Leader – 13 Μαΐου – Λιμενάρια Θάσου

Σε ενημέρωση την Δευτέρα 13 Μαίου 2018 και ώρα 17:00 στην Αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Λιμεναρίων, καλεί η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ τους υποψήφιους δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας. Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Καβάλας δίνει τη δυνατότητα για ενισχύσεις στους κάτωθι τομείς: • Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών […]

7η Ενημερωτική Εκδήλωση Leader – 13 Μαΐου – Λιμένας Θάσου

7η Ενημερωτική Εκδήλωση Leader – 13 Μαΐου – Λιμένας Θάσου

Σε ενημέρωση την Δευτέρα 13 Μαίου 2018 και ώρα 17:00 στην Αίθουσα του Καλογερικού Πολιτιστικού Κέντρου, καλεί η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ τους υποψήφιους δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας. Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Καβάλας δίνει τη δυνατότητα για ενισχύσεις στους κάτωθι τομείς: • Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών […]

6η Ενημερωτική Εκδήλωση Leader – 10 Μαίου 2019 – Κρηνίδες

Σε ενημέρωση την Παρασκευή 10 Μαίου 2018 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κρηνίδων, καλεί η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ τους υποψήφιους δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας. Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Καβάλας δίνει τη δυνατότητα για ενισχύσεις στους κάτωθι τομείς: • Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ […]

5η Ενημερωτική Εκδήλωση Leader – Χρυσούπολη

5η Ενημερωτική Εκδήλωση Leader – Χρυσούπολη

Σε ενημέρωση την Τετάρτη 8 Μαίου 2018 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης, καλεί η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ τους υποψήφιους δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας. Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Καβάλας δίνει τη δυνατότητα για ενισχύσεις στους κάτωθι τομείς: • Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ […]

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ’ αριθ. 14783/02.05.2019 για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων συνεργασίας διατοπικού και διακρατικού χαρακτήρα των Τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Καβάλας του ΠΑΑ 2014-2020 ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (2023)

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση των σχεδίων συνεργασίας διατοπικού και διακρατικού χαρακτήρα των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Καβάλας του ΠΑΑ 2014-2020 και των αντίστοιχων του Άξονα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (2023) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης – ανανέωσής της μέχρι τη λήξη των […]