Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Στελέχωση – Επιστημονικό Προσωπικό

Για τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της έχει οργανώσει τρία (3) βασικά τμήματα:

 • Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
 • Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • Ανάπτυξης, Μελετών και Προγραμματισμού

Στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας περιλαμβάνονται 11 μόνιμοι Επιστημονικοί Συνεργάτες ενώ αντλεί Εξωτερικές Επιστημονικές Υπηρεσίες από Μητρώο Μελετητών που αριθμεί σε 27 Επιστημονικά στελέχη η εταιρείες:

Οι Ομάδες Έργου των κύριων προγραμμάτων της εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

Ομάδες έργου:

Η Ομάδα Έργου του τοπικού προγράμματος Αξονα 4 (LEADER) (ΠΑΑ 2007-2013)

 • Σκορδάς Μιχάλης: Οικονομολόγος (Διευθυντής/Συντονιστής)
 • Χατζηλιάδου Άννα : Πολιτικός Μηχανικός (Έλεγχοι -πιστοποιήσεις και Επίβλεψη Έργων)
 • Γεωργόπουλος Παύλος: Οικονομολόγος (Οικονομική παρακολούθηση, Έλεγχοι -πιστοποιήσεις και Επίβλεψη Έργων)
 • Νικηφορίδης Δημήτριος: Γεωπόνος (Έλεγχοι -πιστοποιήσεις- και Επίβλεψη Έργων)
 • Δεληφώτη Ελένη: Γραμματέας( Γραμματειακή υποστήριξη)

Η Ομάδα Έργου για την διαχείριση του τοπικού προγράμματος Αξονα 4 Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ2007-2013)

 • Σκορδάς Μιχάλης: Οικονομολόγος (Διευθυντής/Συντονιστής)
 • Λυμπεροπούλου Ευαγγελία: Πολιτικός Μηχανικός (Έλεγχοι – πιστοποιήσεις και Επίβλεψη Έργων)
 • Γεωργόπουλος Παύλος: Οικονομολόγος (Οικονομική παρακολούθηση, Έλεγχοι – πιστοποιήσεις και Επίβλεψη Έργων)
 • Νικηφορίδης Δημήτριος: Γεωπόνος (Έλεγχοι -πιστοποιήσεις- και Επίβλεψη Έργων)
 • Δεληφώτη Ελένη: Γραμματέας( Γραμματειακή υποστήριξη)

Η Ομάδα Έργου που απασχολεί η εταιρεία για την διαχείριση του προγράμματος Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπτυξης Αγροτικού

Χώρου ( Ο.Π.Α.Α.Χ.)

 • Σκορδάς Μιχάλης: Οικονομολόγος (Διευθυντής/Συντονιστής)
 • Χατζηλιάδου Άννα: Πολιτικός Μηχανικός (Έλεγχοι – πιστοποιήσεις και Επίβλεψη Έργων)
 • Γεωργόπουλος Παύλος: Οικονομολόγος (Οικονομική παρακολούθηση, Έλεγχοι – πιστοποιήσεις και Επίβλεψη Έργων)
 • Νικηφορίδης Δημήτριος: Γεωπόνος (Έλεγχοι -πιστοποιήσεις- και Επίβλεψη Έργων)

Η Ομάδα Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου:

 • Σκορδάς Μιχάλης: Οικονομολόγος (Διευθυντής/Συντονιστής)
 • Γεωργίτση Παναγιώτα: Τεχνολόγος Γεωπόνος/Σύμβουλος

Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων:

 • Λαζαρίδης Ευστάθιος: Οικονομολόγος/Λογιστής
 • Σπυριδούλα Κόκκινου: Διαχείριση Πληροφοριών
© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker