Συμμετοχή στην ψηφιακή έκθεση «The DeliFair by EXPOTROF», προβάλλοντας τοπικές ποικιλίες οίνου.

Άλλη μια πρωτοποριακή κίνηση από την Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. η οποία συμμετέχει στην ψηφιακή έκθεση «The DeliFair by EXPOTROF» από τις 1-5 Μαρτίου 2021 με στόχο την ανάδειξη τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως και από το Χάσκοβο και Κίρκοβο της Βουλγαρίας.

Ανακαλύψτε τοπικές ποικιλίες όπως:

  • το μαυρούδι,
  •  το παμίδι
  •  ο καρναχαλάς,
  •  η κερατσούδα,
  • ο μπογιαλαμάς
  • ο ζουμιάτης
  •  το ροζακί.

Περιηγηθείτε στο ψηφιακό μας περίπτερο -> https://thedelifair.gr/el/exhibitor/253

Η ενέργεια αυτή υλοποιείται στα πλαίσια του έργου «Developing Identity ON Yield Soil and Site» με ακρωνύμιο «DIONYSOS» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A «Greece – Bulgaria 2014 -2020».

Το έργο «DIONYSOS» επιδιώκει να εμπλουτίσει την τοπική οινοπαραγωγή με την ανάδειξη των τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών, να τονίσει την τοπική παραγωγική ταυτότητα και να εφαρμόσει ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την προβολή της περιοχής ως οινοτουριστικού προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται δράσεις επανασχεδιασμού του σημερινού μοντέλου αμπελουργίας και παραγωγής οίνου, ενισχύοντας παράλληλα την καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών που διαφοροποιούν την περιοχή και αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημά της.