Συμμετοχή στο Wine Festival of Kirkovo, Σεπτέμβριος 2019

Συμμετοχή της Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. – Kavala Development Agency στο Φεστιβάλ Οίνου στον Δήμο Κίρκοβο της Βουλγαρίας, στα πλαίσια της προώθησης του οινικού αποθέματος της Βόρειας Ελλάδας και της Νότια Βουλγαρίας.

Συνεχίζονται οι κοινές προσπάθειες για την ανάδειξη των τοπικών ποικιλιών που χαρακτηρίζουν το μικροκλίμα και το terroir της περιοχής μας.