ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας – ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του Έργου του Υπουργείου Υγείας «Ανάπτυξη Δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ Καβάλας ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας», προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού μαγειρικής.

Διαβάστε Περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)