Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» (ΤΟΠΣΑ) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων, έως ότου υποβληθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων και μέχρι νεοτέρας αποφάσεως του δικαιοδοτικού οργάνου

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”

στα πλαίσια της δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας την Πράξη µε τίτλο:
« ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ », που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους / ες των ακόλουθων κοινωνικών ομάδων:

  • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
  • Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί), εφόσον πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται από την πρόσκληση 75/1796/21-03-2012
  • Αγρότες και αγρότισσες με χαμηλό εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)