Ολοκλήρωση Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ κο ΜΟΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟ», με κωδικό ΟΠΣ «954057» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )