Λήψη μέτρων για την επικοινωνία των Δικαιούχων και Συμβούλων με την Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19.

ΑΝΚΑ ΑΑΕΟΤΑ_ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ