Ολοκλήρωση Πράξης «Εκσυγχρονισμός Κομμωτηρίου από την Κόγιογλου Φωτεινή στην Κεραμωτή», με κωδικό ΟΠΣ «180217» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )