Ολοκλήρωση Πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΔΟΓΕΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», με κωδικό ΟΠΣ «954053» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )