Ολοκλήρωση Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΓΚΡΙΤΖΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ», με κωδικό ΟΠΣ «180225» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )