ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ