ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Καβάλας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων μέσω του ΟΠΣ, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 14122/16-05-2018 ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 και υποβλήθηκαν 39 προτάσεις από δικαιούχους φορείς, συνολικού ύψους ποσού 7.525.529,10 ευρώ.
Η διαδικασία παραλαβής των φυσικών φακέλων θα ολοκληρωθεί την 13/08/2018 και θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που είναι διαθέσιμη για την ένταξη πράξεων ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 ευρώ και στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης της.

Διαβάστε Περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)