ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Πρόγραμμα «Μαύρη Θάλασσα 2014-2020»_HERIPRENEURSHIP

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος «Μαύρη Θάλασσα 2014-2020» επιλέχθηκε για χρηματοδότηση το έργο με τίτλο «HERIPRENEURSHIP», το οποίο κατατέθηκε από την Αναπτυξιακή Καβάλας, ως επικεφαλής εταίρος εξαμελούς σχήματος, το οποίο απαρτίζεται επιπροσθέτως από τους κάτωθι εταίρους:

  • The “Danube Black Sea” University Foundation – Ρουμανία
  • Union οf Bulgarian Black Sea Local Authorities – Βουλγαρία
  • Iakob Gogebashvili Telavi State University – Γεωργία
  • National Inbound Tourism Association of Moldova – Μολδαβία
  • Eastern Black Sea Development Agency – Τουρκία

Το έργο, προϋπολογισμού 1.186.375,12 €, στοχεύει στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αγοράς εργασίας στις περιοχές των εταίρων, αλλά και ευρύτερα, μέσω της δημιουργίας πολυεπίπεδων συνεργιών που αφορούν σε ένα γραμμικό πολιτιστικό τουριστικό προϊόν το οποίο θα προσφέρει αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες, θα αναδεικνύει και θα προστατεύει το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο, θα δημιουργεί τουριστικές συνδέσεις μεταξύ των χωρών και θα αναδιαμορφώνει την προσφορά και τη ζήτηση στις περιοχές με εξέχουσα φυσική και πολιτιστική κληρονομιά όπως αυτή του Αρχαιολογικού Χώρου των Φιλίππων αλλά και των υπολοίπων κοινοτήτων της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίες διαθέτουν στο περιβάλλον τους  ανάλογα πολιτιστικά μνημεία πιστοποιημένα από την UNESCO. Το έργο «HERIPRENEURSHIP» πρόκειται για ένα από τα μόλις 31 έργα που επιλέχθηκαν από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος «Μαύρη Θάλασσα» από ένα σύνολο 247 προτάσεων. Το εν λόγω έργο μαζί με τα 2 Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER καθώς και τις λοιπές δράσεις εδαφικής συνεργασίας  εντάσσεται στη στρατηγική στόχευση μας για ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Καβάλας

Ο Πρόεδρος

Φίλιππος Αναστασιάδης