Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

ΥΑ 7888_2017 (ΦΕΚ 4178 Β) – ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker