Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

ΚΥΑ 2545_2016 (ΦΕΚ 3447 Β) – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker