ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας – ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του Έργου του Υπουργείου Υγείας «Ανάπτυξη Δραστηριότητας του Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας», προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την εκδήλωση με κατάθεση προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της προμήθειας διαφημιστικού υλικού για τις ανάγκες των δομών του. Διαβάστε Περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)