Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα].

Ε.Ι.2_2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_Δ.ΘΑΣΟΥ

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της Πρόσκλησης στο πλαίσιο του Ε.Π. “ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020” Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD Ν. Καβάλας

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Πολυταμειακό

Αποφάσεις Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Μονοταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα].

Ε.Ι.2_2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_BLUE COSMOPOLIS Ε.Ι.2_2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΛΙΕΩΝ Ε.Ι.2_2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ _ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε.Ι.2_2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΦΡΟΥΡΙΟ Ε.Ι.2_2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Οριστικός πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων (ΜΟΤΟΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 01 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 «αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας 2014-2020. (για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα)

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων

ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ – ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Έχοντας υπόψη: Την με αρ. 08/02.07.2020 απόφαση της ΕΔΤΠ CLLD/LEADER Ν. Καβάλας, Το με αρ. πρωτ. 333/30.06.2020 έγγραφο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – […]

ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ – ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  Έχοντας υπόψη: Την με αρ. 30/02.07.2020 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Καβάλας, Το με αρ. πρωτ. 334/06.02.2020 έγγραφο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – […]

ΔΙΑΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες απειλές και Αλιεία”

Με μια εποικοδομητική συζήτηση και πρωτοποριακές ιδέες και παρουσιάσεις, ολοκληρώθηκε η 1η συνάντηση 21 Αναπτυξιακών από όλη την Ελλάδα, για θέματα που απασχολούν τις θάλασσες και τις ακτές μας. Η ρύπανση, η διάβρωση των ακτών, η παράνομη αλιεία, τα ξενικά είδη ψαριών που έρχονται από άλλες περιοχές, τα βιομηχανικά απορρίμματα και τα πλαστικά ήταν στην ατζέντα της συζήτησης μας. Καλούμαστε το επόμενο χρονικό διάστημα να καταστρώσουμε ένα αποδοτικό σχέδιο αντιμετώπισης […]

Διαδικασία Διαβούλευσης για την Διαμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος LEADER Αλιείας

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER Αλιείας 2014-2020, συμπληρώνοντας τα έντυπα αποτύπωσης επενδυτικής ιδέας που επισυνάπτουμε. Μπορείτε να μας στείλετε τις προτάσεις σας είτε με φαξ στο 2510620429 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση anka@ankavala.gr Η άποψη και η εμπειρία σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και για το μέλλον της περιοχής μας. 1) Έντυπο αποτύπωσης επενδυτικής ιδέας (Ιδιωτικά έργα) 2) Έντυπο αποτύπωσης επενδυτικής πρότασης – ιδέας […]

Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμότητας Φακέλων Α φάσης της Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο ) Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο αποτελεσμάτων )

Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Η Αναπτυξιακή Καβάλας, για την ευρεία ενημέρωση των φορέων και του τοπικού πληθυσμού, διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις. Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων στις ενέργειες ενημέρωσης. Οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για την περιοχή παρέμβασης και το εταιρικό σχήμα, όσο και για το […]