Άξονας 3 “Ποιότητα ζωής και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας”

Προκηρύχθηκε και είναι σε ισχύ η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για τα μέτρα 311, 312 και 313 του Άξονα 3 “Ποιότητα ζωής και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.

Οι επιλέξιμες περιοχές που μπορούν να υποβληθούν προτάσεις στο Νομό Καβάλας είναι ο Δήμος Θάσου, η Δημοτική Ενότητα Ορεινού του Δήμου Νέστου, οι Τοπικές Κοινότητες Φωλεάς και Μυρτοφύτου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών και οι Τοπικές Κοινότητες Αυλής, Δωματίων, Μελισσοκομείου, Μεσορόπης, Μουσθένης, Σιδηροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων, του Δήμου Παγγαίου.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες και οι κατά περίπτωση δικαιούχοι αναφέρονται αναλυτικά στις συνημμένες προσκλήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται και στα τρία μέτρα σε 60% ενώ η προθεσμία υποβολής διαρκεί έως τις 24/4/2013. Η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποτελεί την Αντέννα του υποστηρικτικού μηχανισμού του Άξονα 3 στο νομό Καβάλας.

Η παραλαβή των φυσικών αντιγράφων των Φακέλων Υποψηφιότητας-Αιτήσεων Ενίσχυσης θα γίνεται στην έδρα της εταιρείας ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α, Δ/νση: Ύδρας – 10, Τ.Κ 65302, Καβάλα, τηλ. 2510-620459 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για τα μέτρα 311, 312 και 313.

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 24 Μαΐου 2013

Δείτε περισσότερα:

pdf Δημοσιοποίηση Άξονα 3 / ΠΑΑ 2007-2013
pdf Ενημερωτικό Έντυπο
pdf Περιοχές Παρέμβασης – ΟΤΑ Εφαρμογής Άξονα 3 – ΑΜΘ
pdf Β – Προκήρυξη Μέτρου 311
pdf Β – Προκήρυξη Μέτρου 312
pdf Β – Προκήρυξη Μέτρου 313
pdf Οδηγός Μέτρου 311
pdf Οδηγός Μέτρου 312
pdf Οδηγός Μέτρου 313