1η Πρόσκληση Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013 ( Ιδιωτικών Έργων )

Βοηθητικό Υλικό - Αρχεία Ανακοινώσεις

list-image03/04/2013 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 4 ΕΠΑΛ 2007 – 2013 ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΤ.Α.

list-image06/03/2013 - Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας της 1ης Προκήρυξης Ιδιωτικών Έργων του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 Ε.Π. Αλιείας 2007-2013

list-image22/02/2013 - Μητρώο Μελετητών της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.

list-image20/02/2013 - Διορθώσεις επι των τευχών της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 ΕΠΑΛ 2007 – 2013

list-image05/02/2013 - Λίστα Συνημμένων Δικαιολογητικών που απαιτούνται στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 ΕΠΑΛ 2007-2013

list-image05/02/2013 - Σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση όρων της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_4.3 του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας)

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 8 Απριλίου 2013

Η Αναπτυξιακή Καβάλας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ως Ο.Τ.Δ. Αλιείας & Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Ε.Π. Αλιεία 2007-2013, καλεί όλους τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

pdfΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4.1.1 – 4.3
pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4.1.1 – 4.3
pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
mswordΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ