11η Ενημερωτική Εκδήλωση για Συμβούλους – Επιμελητήριο

Σε ενημέρωση την Δευτέρα 20 Μαίου 2018 και ώρα 20:00 στην Αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας, καλεί η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ τους Συμβούλους Επιχειρήσεων και υποψήφιους δικαιούχους που θα καταθέσουν μόνοι τους αιτήσεις στήριξης στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας.

Στην συνάντηση τα στελέχη της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ. θα παρουσιάσουν αναλυτικά τους στόχους και το περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος και θα δεχτούν εξειδικευμένες ερωτήσεις για την σύνταξη, αξιολόγηση και υλοποίηση των ιδιωτικών πράξεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ενημερωτική εκδήλωση μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 2510620459, ή να απευθύνεστε στο e-mail: anka@ankavala.gr.